TITANIC REKONSTRUISAN PREMA ORIGINALNIM NACRTIMA IZ TOG DOBA!
IDENTIČAN U SVIM DETALJIMA IZGRADNJE, SA NEVEROVATNO VERODOSTOJNIM SVETLOSNIM I ZVUČNIM EFEKTIMA
Veličanstvena i do sada neobjavljena maketa od drveta i metala najčuvenijeg prekookeanskog broda svih vremena. Velika i veoma detaljna, projektovana po originalnim planovima izgradnje u razmeri 1:200. Verodostojnost i savršenstvo koji zaslužuju divljenje u pogledu svih detalja, od dizajna palube, preko oplata trupa, pa sve do mehaničkih delova...
Pogledajte spot
SAVRŠENTSVO U SVIM DETALJIMA!
U OPREMI, DIZAJNU, MEHANIČKIM DELOVIMA...
METALNI trup, OPLATE OD SKUPOCENOG DRVETA, DETALJI OD MESINGA,
FOTOGRAVIRANI DETALJI, DIMNJACI SA EFEKTOM DIMA,
ELEKTRIČNI KABLOVI ZA ZVUČNE I SVETLOSNE EFEKTE I BAZA ZA IZLOŽBU MAKETE!
MOTORI, PROPELERI, DIMNJACI...
PALE SE, OKREĆU... I PUŠTAJU PARU!
DIMNAJCI SA EFEKTOM DIMA
MOTORI ČIJE SE FUNKCIONISANJE MOŽE PROVERITI
ROTIRAJUĆI PROPELERI
UNUTRAŠNJE OSVETLJENJE I OSVETLJENJE PALUBA
DRVENE OPLATE NA PALUBAMA
VERODOSTOJNE ŠALUPE I POSTAVKE
ČEKRCI I OPREMA PALUBE
KOMPLETNA BAZA NOSAČA
FOTOGRAVIRANI DETALJI
DIMNJACI SA SISTEMOM NA PARU
TEHNIČKA PODRŠKA
Imate problem sa montažom? Nedoumice ili savete? Nikakav problem!
Kontaktirajte nas odmah putem mejla na: titanik.hachette@gmail.com
Naša služba tehničke podrške će odgovoriti na svaki vaš zahtev u vezi sa montažom makete!